Supertraktor - oferta dla leśnictwa

Ciągniki do prac przy sadzeniu i pielęgnacji upraw leśnych oraz do zabudowy specjalnej.

Zapytania o ofertę dla leśnictwa proszę kierować do:

Tel. 604 998 345

kup@supertraktor.pl

best

Oferujemy

 • Ciągniki leśne od 35 do 125 KM
 • Sprzedaż i serwis na terenie całego kraju
 • Oryginalne części – sprzedaż bezpośrednia i wysyłkowa
 • Wsparcie przy finasowaniu
 • Usługi transportowe

A także

 • KOSIARKI (dyskowe, bijakowe, wysięgnikowe, rotacyjne)
 • ROZDRABNIACZE
 • ZAMIATARKI
 • PRZYCZEPY
 • PŁUGI
 • ŁADOWARKI
 • ŁADOWACZE (+ osprzęt do ładowaczy)

Zadania dla naszych ciągników

Uprawa lasów

Ciągniki nie wymagające zabudowy z pługiem leśnym, pługiem aktywnym, broną aktywną itp. (przygotowanie gleby pod sadzenie drzew), ciągnik agregatowany z karczownikiem (usuwanie karp - pniaków z korzeniami przed sadzeniem), z rozdrabniaczem/mulczerem/frezem (rozdrabnianie gałęzi przed sadzeniem), ze zgrabiarką do gałęzi (przygotowanie powierzchni pod sadzenie), z sadzarką leśną, z maszynami szkółkarskimi na szkółce leśnej: siewniki, bruzdowniki, wyrywacze, podcinacz korzeni, opryskiwacze, kultywator, glebogryzarka... (produkcja sadzonek), z przyczepami (transport sadzonek, transport siatek ogrodzeniowych i innego sprzętu), ze świdrami glebowymi (ogradzanie upraw leśnych), mały ciągnik (w tym ciągniki ogrodnicze) z małym rozdrabniaczem (usuwanie drzewek i chwastów na uprawie leśnej), ciągnik agregatowany z korowarką do słupków grodzeniowych

Prace drogowe

Ciągniki nie wymagające zabudowy leśnej z pługiem śnieżnym (odśnieżanie dróg leśnych i zakładowych), z równiarkami do dróg (utrzymanie dróg leśnych), z pługofrezarką do rowów (utrzymanie dróg leśnych), z kosiarką do wykaszania poboczy.

Pozyskanie drewna

Ciągniki z zabudową przystosowane do pracy z żurawiem i głowicą ścinkową (zestaw harwesterowy) - ścinka drzew, z rębakiem(produkcja zrębki), z łuparką - produkcja drewna kominkowego.

Zrywka drewna

Ciągniki z zabudową do pracy z przyczepą zrywkową z żurawiem (zrywka kłód), z wciągarką leśną lub kleszczami zrywkowymi i dodatkowo mygłownicą z przodu (zrywka dłużyc), z kolejką linową do zrywki drewna oraz mały ciągnik (także ogrodowy) z małą przyczepą zrywkową do zrywki cienkiego drewna

Prace p-poż

Ciągniki z beczkowozem, z pługiem do wyorywania pasów p-poż.

Inne w tym komunalne
 • Prace rolne na poletkach łowieckich (orki, siewy, koszenia, transport...): pługi, siewniki, kosiarki, baleciarki, ładowacze czołowe, przyczepy
 • Transport płodów rolnych
 • Polowania: ciągnik agregatowany zwozem do przewozu myśliwych podczas polowania
 • Prace przy zieleni miejskiej/gminnej: podnośnik
best
Ciągnik BASAK 2090 w Szkółce Leśnej
Wywiad z użytkownikami ciągnika BASAK 2110 w ZUL na Podlasiu.
Traktor BASAK 2110 pracujący w Zakładzie Usług Leśnych (ZUL) w trakcie mulczowania.