URSUS Dystrybucja

Dane firmowe

URSUS Dystrybucja sp. z o.o.
ul. Frezerów 7, 20-208 Lublin

Kapitał zakładowy: 16 900 100 zł opłacony w całości.
Spółka zarejestrowana przez Sąd Rejonowy Lublin - Wschód
w Lublinie z siedzibą w Świdniku,
VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

KRS: 0000395392
NIP: 9462634809
REGON: 061249290

best